آخرین ویدیوها

آموزش رنگ آمیزی با مدادرنگی
3:39
Kardasti
30 بازدید · 2 سال پیش
آموزش نقاشی سه بعدی
3:48
Kardasti
9 بازدید · 2 سال پیش
آموزش نقاشی قطار
0:50
Kardasti
8 بازدید · 2 سال پیش
آموزش نقاشی کودکانه و زیبا
0:58
Kardasti
18 بازدید · 2 سال پیش
نقاشی ببعی زیبا
0:45
Kardasti
86 بازدید · 2 سال پیش
طراحی زنبور عسل
0:59
Kardasti
25 بازدید · 2 سال پیش
نقاشی با وسایل دورریز
0:59
Kardasti
30 بازدید · 2 سال پیش
طراحی پرنده جذاب
0:27
Kardasti
40 بازدید · 2 سال پیش
ماهی های زیبا
7:18
Kardasti
11 بازدید · 2 سال پیش
نقاشی لاک پشت زیبا
0:50
Kardasti
17 بازدید · 2 سال پیش
طراحی چهره دخترانه بخش ده
0:28
Kardasti
17 بازدید · 2 سال پیش
طراحی چهره دخترانه بخش نه
1:00
Kardasti
21 بازدید · 2 سال پیش
طراحی چهره دخترانه بخش هشت
1:00
Kardasti
14 بازدید · 2 سال پیش
طراحی چهره دخترانه بخش هفت
1:00
Kardasti
11 بازدید · 2 سال پیش
طراحی چهره دخترانه بخش شش
1:00
Kardasti
25 بازدید · 2 سال پیش
طراحی چهره دخترانه بخش پنج
1:00
Kardasti
7 بازدید · 2 سال پیش
طراحی چهره دخترانه بخش چهار
1:00
Kardasti
18 بازدید · 2 سال پیش
طراحی چهره دخترانه بخش سه
1:00
Kardasti
45 بازدید · 2 سال پیش
طراحی چهره دخترانه بخش دو
1:00
Kardasti
45 بازدید · 2 سال پیش
نمایش بیشتر