Music
Music
گوشه تنگسیری ، استاد طباطبایی
0:50
Music
4 بازدید · پیش 15 روز
آواز زیبای همایون شجریان
0:30
Music
13 بازدید · پیش 15 روز
آدینه با نی
2:09
Music
3 بازدید · پیش 15 روز
تکنوازی نی استاد کسایی
0:47
Music
4 بازدید · پیش 15 روز
نی نوازی علیرضا کرمانی
1:00
Music
3 بازدید · پیش 15 روز
هنرنمایی مرحوم استاد حسن کسایی
1:00
Music
3 بازدید · پیش 15 روز
آواز زیبای استادعلامحسین بنان
1:00
Music
12 بازدید · پیش 15 روز
قطعه زیبا چو مرغ شب با نی
0:55
Music
5 بازدید · پیش 15 روز
تارنوازی استاد جلیل شهناز
0:50
Music
2 بازدید · پیش 15 روز
اجرای همزمان نی و تار
0:35
Music
2 بازدید · پیش 15 روز
آواز  زیبا در مسجد امام اصفهان
1:00
Music
4 بازدید · پیش 15 روز
آواز استاد شجریان در گوشه حصار
0:51
Music
8 بازدید · پیش 15 روز
غوغای استاد شجریان
0:38
Music
4 بازدید · پیش 15 روز
آهنگ زیبا با نی
1:00
Music
15 بازدید · پیش 15 روز
نی چهارمضراب
3:56
Music
3 بازدید · پیش 15 روز
نمایش بیشتر