halamkhoobe2
halamkhoobe2

halamkhoobe2

      |      

مشترکین

   آخرین ویدیوها

فقط خودت باش- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
21 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

اگر ثروت میخوای ...- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
31 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

میبخشمت، منو ببخش- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
17 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

حلزون نخور! - روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
13 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

به همین راحتی... - روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
8 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

چرا میخوام ولی بهش نمیرسم؟ - روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
17 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

به احساس گناه پایان بده- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
11 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

استرس ممنوع- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
6 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

عزت نفس داشته باش- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
9 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

یه لقمه کتاب- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
4 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

باقالی یا جواهر! - روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
22 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

سپاس- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
4 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

بخواه... - روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
5 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

به هم خیانت نکنیم- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
10 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

بابا بیخیال - روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
34 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

زندگی کن- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
14 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

نقش- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
7 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

هر مردی باید چهار تا زن داشته باشه !!- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
8 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

هیچی نگو- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
3 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

میبخشمت برای خودم نه تو- روانشناسی فردی
00:00
halamkhoobe2
3 بازدید · 10 ماه پیش

اگر از جايي كه هستي راضي نيستي، جاتو عوض كن، تو درخت نيستي

منبع، پیج اینستاگرام فاطمه سادات
halamkhoobee@

نمایش بیشتر