lovemood1
lovemood1
چرا اومدی بیرون ؟؟
00:00
lovemood1
12 بازدید · پیش 25 روز
شب همه ی ما یکی بود ...
00:00
lovemood1
5 بازدید · پیش 25 روز
چه استراحت خوبیست ...
00:00
lovemood1
7 بازدید · پیش 25 روز
سخته آدم تو این شهر زشت ...
00:00
lovemood1
7 بازدید · پیش 25 روز
تنهایی ...
00:00
lovemood1
16 بازدید · پیش 26 روز
نیامدی دیر شد ...!
00:00
lovemood1
7 بازدید · پیش 26 روز
وقتی عاشق میشوند ...
00:00
lovemood1
13 بازدید · پیش 26 روز
من دفاعی ندارم که بکنم ...
00:00
lovemood1
5 بازدید · پیش 26 روز
تمام چیزی که نیاز داری ...
00:00
lovemood1
8 بازدید · پیش 26 روز
عشق تو مرا آدم بدی کرده است ...
00:00
lovemood1
5 بازدید · پیش 26 روز
من برم مردم رو راضی کنم !!!
00:00
lovemood1
9 بازدید · پیش 26 روز
ترانه باید قشنگ باشه ...
00:00
lovemood1
9 بازدید · پیش 26 روز
آرامش در تنهایی ...!
00:00
lovemood1
40 بازدید · پیش 26 روز
بخشش !!
00:00
lovemood1
7 بازدید · پیش 26 روز
بلکه تو خود ، عشق منی ...
00:00
lovemood1
3 بازدید · پیش 26 روز
نمایش بیشتر