close

سایت کیلیپو دارای مجوز وزارت ارشاد و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

علم و تکنولوژی

کهکشان گرداب
0:36
Elmi
6 بازدید · پیش 2 ماه
چرخش به دور ماه
0:22
Elmi
0 بازدید · پیش 2 ماه
زغال فعال در ماسک
0:30
Elmi
6 بازدید · پیش 2 ماه
پرتاب آزمایشی راکت آبی
0:15
Elmi
6 بازدید · پیش 2 ماه
اولین پرتاب از نسل ششم راکت آبی
0:19
Elmi
6 بازدید · پیش 2 ماه
نسل جدید موشک های فضایی
1:00
Elmi
5 بازدید · پیش 2 ماه
هواپیما مدل الکتریکی کنترلی
0:36
Elmi
0 بازدید · پیش 2 ماه
مسیر آبی زمین
0:42
Elmi
5 بازدید · پیش 2 ماه
مینی توربوجت 
0:29
Elmi
6 بازدید · پیش 2 ماه
جنین های ستاره
1:00
Elmi
7 بازدید · پیش 2 ماه
قمر دوم زمین
1:00
Elmi
5 بازدید · پیش 2 ماه
فرود انسان از فضا به زمین
0:36
Elmi
6 بازدید · پیش 2 ماه
رصد با تلسکوپ از ماه 
0:57
Elmi
3 بازدید · پیش 2 ماه

Showing 1 out of 41