close

سایت کیلیپو دارای مجوز وزارت ارشاد و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

علم و تکنولوژی

شیوە جدید برداشت کاهو
1:00
Keshavarzi
4 بازدید · پیش 3 روز
عنصر مهم منیزیم
0:48
Keshavarzi
2 بازدید · پیش 3 روز
هرس مکانیزە نهال های جوان
1:00
Keshavarzi
2 بازدید · پیش 3 روز
قدرت قیچی باغبانی
0:14
Keshavarzi
3 بازدید · پیش 3 روز
پمپاژ آب با تراکتور
0:49
Keshavarzi
3 بازدید · پیش 3 روز
فنس کشی مکانیزه باغات
1:00
Keshavarzi
2 بازدید · پیش 3 روز
پیوند پسته
1:00
Keshavarzi
2 بازدید · پیش 3 روز
کاشت نیشکر
0:11
Keshavarzi
2 بازدید · پیش 3 روز
ریشە‌دار کردن بوتە زندە
0:59
Keshavarzi
2 بازدید · پیش 3 روز
شخم توربینی
0:14
Keshavarzi
2 بازدید · پیش 3 روز
بسته بندی مکانیزه یونجه
0:58
Keshavarzi
3 بازدید · پیش 3 روز
اهمیت فنر در ادوات کشاورزی
0:55
Keshavarzi
3 بازدید · پیش 3 روز
درخت توت فرنگی
0:13
Keshavarzi
3 بازدید · پیش 3 روز
کشت مکانیزه گوجه فرنگی
0:52
Keshavarzi
3 بازدید · پیش 3 روز
فنس کشی باغات
4:06
Keshavarzi
3 بازدید · پیش 3 روز
خلاقیت در ابزار باغبانی
0:54
Keshavarzi
3 بازدید · پیش 3 روز
انواع قیچی باغبانی
0:27
Keshavarzi
2 بازدید · پیش 3 روز
برداشت توتون سیگار بخش دو
1:00
Keshavarzi
3 بازدید · پیش 3 روز

Showing 1 out of 38