close

سایت کیلیپو دارای مجوز وزارت ارشاد و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

روانشناسی

دسته بندی زیرین

گذر زمان...
00:00
sepideh_mind
8 بازدید · پیش 7 روز
من توقف ناپذیرم.
00:00
sepideh_mind
3 بازدید · پیش 7 روز
هیچوقت تسلیم نشو...
00:00
sepideh_mind
4 بازدید · پیش 7 روز
قسمتی از سخنان اپرا وینفری.
00:00
sepideh_mind
7 بازدید · پیش 7 روز
جسارت یعنی...
00:00
sepideh_mind
3 بازدید · پیش 7 روز
قدر لحظه ها رو بدونیم...
00:00
sepideh_mind
6 بازدید · پیش 7 روز
گاهی فقط بیخیال باش ...
00:00
sepideh_mind
3 بازدید · پیش 7 روز
معجزه شکر گزاری...
00:00
sepideh_mind
3 بازدید · پیش 7 روز
جاده زندگی!!
00:00
sepideh_mind
6 بازدید · پیش 7 روز
هیچوقت نا امید نشو...
00:00
sepideh_mind
4 بازدید · پیش 7 روز
گذر عمر در 30 ثانیه...
00:00
sepideh_mind
4 بازدید · پیش 7 روز
صحبت های مهم مل رابینز ...
00:00
sepideh_mind
3 بازدید · پیش 7 روز
خوشبختی یعنی همین ...
00:00
sepideh_mind
6 بازدید · پیش 7 روز

Showing 1 out of 45