watermark logo

واسه عشق باید بجنگی... - نوشته گرافی

31 بازدیدها
neveshte_graphy2
neveshte_graphy2
04/16/21

آزاد زندگی کن !
لحظه به لحظه زندگی کن !
و از چیزی نترس ،
از ترس هم آزاد شو،
زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم . چیزی هم بدست نمی‌آوریم ،
و وقتی این را بفهمی،
کمال زندگی‌ات تحقق می‌یابد ،
اما هیچ گاه مثل گدا به دروازه‌های زندگی نزدیک نشو،
هیچ وقت گدایی نکن ،
زیرا دروازه های زندگی هرگز بروی گدا باز نمی شود.

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر

0 نظرات مرتب سازی بر اساس

نظری یافت نشد

تا بعدی