watermark logo

دیگه به سختی میشه انعطاف نشون داد... - نوشته گرافی

17 بازدیدها
neveshte_graphy2
neveshte_graphy2
04/16/21

تنهایی بهترین حالت ممکنه ،
وقتی خسته میشی از آدم هایی که وصله تو نیستن ،
از آدم هایی نصفه و نیمه ی که دلشون با زبونش یکی نیست.
تنها قدم زدن خیلی برات قشنگه،وقتی هیچ دستی نمیتونه به دستات آروم و قرار بده و وقتی مطمئنی کسی نیست که با قلب و احساسات بازی کنه...
تنهایی خیلی قشنگ تر از اینه با تن هایی باشی که وجودشون تنهاترت میکنه...

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر

0 نظرات مرتب سازی بر اساس

نظری یافت نشد

تا بعدی